Những hình thức thay đổi loại hình doanh nghiệp

Một số hình thức thay đổi loại hình doanh nghiệp tại Thanh Hóa như sau: - Chuyển từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH 1 thành viên và ngược lại; - Chuyển từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH 2 thành viên và ngược lại; - Chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên sang...

Xem thêm »

Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh tại Thanh Hóa

Bạn đang muốn mở thêm một địa điểm kinh doanh mới để mở rộng ngành nghề cho công ty mẹ. Tuy nhiên bạn chưa biết hồ sơ giấy tờ gồm những gì để hoàn thiện thủ tục đó một cách nhanh  chóng. Vui lòng liên hệ Công ty Lam Sơn để được tư vấn Thủ tục hồ sơ để thành...

Xem thêm »

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Thanh HÓa

Dịch vụ tư vấn Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa đáp ứng mọi yêu cầu của quý doanh nghiệp, đảm bảo sự nhanh gọn, chính xác, đúng theo quy định pháp luật với mức chi phí thấp nhất. Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: - Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của công...

Xem thêm »

Hồ sơ thay đổi tên chi nhánh công ty tại Thanh Hóa

Dịch vụ tư vấn Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa đáp ứng mọi yêu cầu của quý doanh nghiệp, đảm bảo sự nhanh gọn, chính xác, đúng theo quy định pháp luật với mức chi phí thấp nhất. Hồ sơ thay đổi tên chi nhánh công ty bao gồm: Thông báo thay đổi tên chi nhánh do đại diện...

Xem thêm »

Trình tự thủ tục đổi tên chi nhánh Công ty tại Thanh Hóa

Trình tự thủ tục đổi tên chi nhánh Công ty tại Thanh Hóa Để thực hiện việc thay đổi tên chi nhánh công ty, cần tiến hành như sau: Hội đồng quản trị công ty tiến hành phiên họp, thảo luận và thông qua nội dung thay đổi tên chi nhánh công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị ra...

Xem thêm »

Quy định về mở địa điểm kinh doanh tại Thanh Hóa

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Nếu như trước ngày 01/07/2015 (trước khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực địa điểm kinh doanh được cấp trong 01 nội dung của đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thì nay địa điểm kinh doanh được cấp...

Xem thêm »

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá năm năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám...

Xem thêm »