Dịch vụ Thay đổi, bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa

Dịch vụ Thay đổi, bổ sung ngành nghề ĐKKD tại Thanh Hóa – Liên hệ 0983.175.111 hoặc 0931.175.111

Do nhu cầu mở rộng hay thu hẹp lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp có thể bổ sung hay cắt giảm ngành nghề kinh tế trên giấy phép kinh doanh, do vậy doanh nghiệp cần biết được ngành nghề kinh doanh nào phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, ngành nghề nào là ngành kinh doanh có điều kiện và ngành nghề kinh doanh không có điều kiện để tiến hành thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Thanh Hóa theo đúng quy định, Theo pháp luật hiện hành các ngành kinh doanh có điều kiện bao gồm: điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về vốn pháp định.

Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại tại Thanh Hóa

Quý khách gửi qua email những thông tin và giấy tờ sau:

1. Giấy phép kinh doanh

2. Ngành nghề kinh doanh dự định thay đổi, bổ sung

Sau khi khi có những thông tin trên chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ theo yêu cầu và liên hệ khách hàng ký hồ sơ:
*Hồ sơ tiến hành thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh:

1. Thông báo của người đại diện pháp luật về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

2. Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. (đối với công ty TNHH Hai thành viên trở lên, Công ty Cổ Phần)

3. Quyết định của Chủ tịch HĐTV/HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

4. Các văn bản, chứng chỉ tương ứng đi kèm (Đối với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện).