xin cấp giấy phép lao động

Dịch Vụ Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài!

Ngày 02/10/2017, Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chính thức có hiệu lực pháp luật. Trên cơ sở các căn cứ pháp lý hiện...

Xem thêm »

Làm Giấy Phép Lao Động tại Thanh Hóa cho người Ấn Độ

Những năm gần đây Thanh Hóa là một tỉnh miền Trung phát triển mạnh về kinh tế. Hàng loạt các khu công nghiệp mọc lên thu hút rất nhiều lao động, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Trong đó có người Ấn Độ, người Ấn Độ trước khi vào Việt Nam sinh sống và làm việc cần hoàn...

Xem thêm »

Trình tự và hồ sơ cấp giấy phép lao động tại Thanh Hóa

Hôm nay công ty tư vấn và đầu tư Lam Sơn sẽ hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam...

Xem thêm »

Dịch vụ xin giấy phép lao động tại Thanh Hóa

Đối tượng lao động nước ngoài tại Thanh Hóa cần xin cấp phép bao gồm: Theo quy định tại Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau đây: Thực hiện hợp đồng lao động; Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; Thực hiện các loại hợp...

Xem thêm »

Dịch vụ xin giấy phép lao động tại Thanh Hóa

Trình tự cấp giấy phép lao động 1. Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh...

Xem thêm »