Thay đổi ngành nghề kinh doanh cho công ty TNHH tại Thanh Hóa

Sau một thời gian hoạt động, có một số ngành nghề kinh doanh không phù hợp với công ty và bạn cần đến một đơn vị tư vấn uy tín, giúp bạn thay đổi nhanh chóng không bị gián đoạn đến hoạt động của công ty. Khi đó, bạn chỉ cần liên hệ với tư vấn & đầu tư Lam Sơn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn một cách nhanh gọn, chuyên nghiệp và giá cả phải chăng nhất.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh cho công ty TNHH tại Thanh Hóa cần chuẩn bị những hồ sơ giấy tờ như sau:

1. Cơ sở pháp lý của thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên
Luật Doanh nghiệp năm 2014

2. Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên (liên hệ để nhận được hồ sơ mẫu)
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Giấy tờ nộp kèm: bản chứng thực đăng ký doanh nghiệp, văn bản ủy quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ;

– Tài liệu khác đối với ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện.

+ Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định doanh nghiệp nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định;

+ Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề doanh nghiệp nộp kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề và giấy tờ tùy thân của người có chứng chỉ hành nghề.

3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên
Phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

4. Thời hạn giải quyết thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên
03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

5. Công bố nội dung thay đổi nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên
Theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

6. Báo cáo cơ quan quản lý về nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; định kỳ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin mà doanh nghiệp phải công khai theo quy định của pháp luật.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ LAM SƠN

Địa chỉ : 32 Phố I – Thị trấn Quảng Xương, Thanh Hóa

Hotline: 0983 175 111 – 0931 375 111

Website: https://thanhlapdoanhnghiepthanhhoa.net/

Email: thutucnhanhthanhhoa@gmail.com