Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của công ty tại Thanh Hóa

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp, hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Danh sách thành viên công ty;

Trường hợp thay đổi vốn điều lệ, hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên /Đại hội đồng cổ đông/Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp:

  • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;
  • Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới 51% lên 51% trở lên và tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên trong tổ chức kinh tế.

  • Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của công ty tại Thanh Hóa

Trường hợp chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Trường hợp giảm vốn điều lệ, hồ sơ cần có:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
  • Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ LAM SƠN

Địa chỉ : 32 Phố I – Thị trấn Quảng Xương, Thanh Hóa

Hotline: 0983 175 111 – 0931 375 111

Website: https://thanhlapdoanhnghiepthanhhoa.net/

Email: thutucnhanhthanhhoa@gmail.com