Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 1. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; có quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ...

Xem thêm »

Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần

Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần 1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch được bầu trong số thành viên Hội...

Xem thêm »

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình. 2....

Xem thêm »

Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. 2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ...

Xem thêm »

Thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp tại Thanh Hóa

                    Dịch vụ tư vấn Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa đáp ứng mọi yêu cầu của quý doanh nghiệp, đảm bảo sự nhanh gọn, chính xác, đúng theo quy định pháp luật với mức chi phí thấp nhất.   1. Hồ sơ, thủ tục thay đổi người đại diện trươc pháp luật của doanh nghiệp.   -Thông báo...

Xem thêm »

Dịch vụ Thủ tục thay đổi tên công ty tại Thanh Hóa

         Dịch vụ tư vấn Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa đáp ứng mọi yêu cầu của quý doanh nghiệp, đảm bảo sự nhanh gọn, chính xác, đúng theo quy định pháp luật với mức chi phí thấp nhất   Việc thay đổi tên công ty là việc làm hết sức cần thiết đối với những công ty mà...

Xem thêm »

Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu Doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Thanh Hóa Qúy doanh nghiệp đang có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh? Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh tốt nhất. Nôi dung thay đổi giấy phép kinh doanh...

Xem thêm »

Dịch vụ Thay đổi, bổ sung ngành nghề ĐKKD tại Thanh Hóa

                                                       Do nhu cầu mở rộng hay thu hẹp lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp có thể bổ sung hay cắt giảm ngành nghề kinh tế trên giấy phép kinh doanh, do vậy doanh nghiệp cần biết được ngành nghề kinh doanh nào phù...

Xem thêm »