Thành lập công ty hoạt động thương mại điện tử tại Thanh Hóa

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thương mại điện tử tại Thanh Hóa và trong nước đã có sự tăng trưởng nhanh chóng. Hiện nay phần lớn người dân đã biết đến mạng Internet, trong đó việc mua bán trên mạng ngày càng phổ biến do tính nhanh chóng, dễ dàng. Có thể thấy “miếng bánh” thương mại điện tử ở Việt nam hiện nay đang rất hấp dẫn, đó là cơ hội vàng cho các doanh nghiệp để có thể phát triển loại hình dịch vụ này ,mang lại nguồn thu lớn cho doanh nghiệp. Do đó ngày càng có nhiều chủ thể quan tâm tới hoạt động thương mại điện tử. Bài viết dưới đây Lam Sơn xin cung cấp tới khách hàng những thông tin pháp lý về việc thành lập công ty hoạt động thương mại điện tử để khách hàng có cái nhìn tổng quát dễ dàng đối với ngành nghề kinh doanh này.

Thành lập công ty hoạt động thương mại điện tử tại Thanh Hóa

1. Quy định pháp luật về hoạt động thương mại điện tử được quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2018/ NĐ- CP, cụ thể như sau: 
Các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử bao gồm:
  • Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập website thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình (người sở hữu website thương mại điện tử bán hàng).
  • Các thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử để cung cấp môi trường cho thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ (thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử).
  • Các thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng website của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình (người bán).
  • Các thương nhân, tổ chức, cá nhân mua hàng hóa hoặc dịch vụ trên website thương mại điện tử bán hàng và website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (khách hàng).
  • Các thương nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho người sở hữu website thương mại điện tử bán hàng và cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (thương nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng).
  • Các thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện tử có nối mạng khác để tiến hành hoạt động thương mại.

2. Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.
Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:
+ Sàn giao dịch thương mại điện tử;
+ Website đấu giá trực tuyến;
+ Website khuyến mại trực tuyến;
+ Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.
Với các ứng dụng cài đặt trên thiết bị điện tử có nối mạng cho phép người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để mua bán hàng hóa, cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ, tùy the