Thành lập trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ Tổ chức cá nhân đứng tên mở Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Bồi dưỡng văn hóa được xét cấp quyết định và giấy phép hoạt động khi đảm bảo các điều kiện sau : 1. Về cơ sở vật chất : Số phòng học tối thiểu (tại 01 địa điểm ) Trung...

Xem thêm »

Thành lập công ty môi giới bất động sản tại Thanh Hóa

Thực tiễn hiện nay tại Việt Nam cũng như trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, phát triển môi giới bất động sản góp phần to lớn vào việc ổn định thị trường. Môi giới bất động sản đang là một ngành nghề kinh doanh tốt. Các công ty không phải mất nhiều chi phí để mua máy móc, nguyên liệu...

Xem thêm »

Thành lập công ty xây dựng tại tỉnh Thanh Hóa

Xây dựng công trình là ngành nghề then chốt trong quá trình phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước cũng như trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Do vậy có rất nhiều công ty xây dựng đã ra đời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Hiện nay tính trên toàn Việt Nam có khoảng trên 6.400...

Xem thêm »