Thành lập công ty buôn bán, sửa chữa ô tô xe máy tăng mạnh ở Thanh Hóa

Theo số liệu thống kê của cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia, tình hình doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong quý I 2018 khá khởi sắc, có sự tăng giảm giữa các ngành nghề. Cụ thể, dựa trên biểu đồ thống kê thì số doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy vẫn là ngành tăng mạnh nhất nhất, tiếp đó là ngành xây dựng, công nghiệp chế biến, chế tạo. Đây là các ngành có tính truyền thống.

Thành lập công ty buôn bán, sửa chữa ô tô, xe máy ở Thanh Hóa như thế nào?

Thủ tục thành lập công ty bán buôn bán lẻ sữa chữa ô tô xe máy cũng tương tự các loại hình khác. Các bạn cần soạn thảo hồ sơ, nộp lên sở kế hoạch và Đầu Tư nơi đăng ký.

Một số Mã ngành nghề bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy

Mã ngành nghề bán buôn bán lẻ ô tô, xe máy

45111   Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
 45119   Bán buôn xe có động cơ khác
 45120   Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
  Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
 45131   Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
 45139   Đại lý xe có động cơ khác
 45200   Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
  Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 45301   Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 45302   Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
 45303   Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
  Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
  Bán mô tô, xe máy
 45411   Bán buôn mô tô, xe máy
 45412   Bán lẻ mô tô, xe máy
 45413   Đại lý mô tô, xe máy
 45420   Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
  Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
 45431   Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
 45432   Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
 45433   Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

Mã ngành nghề sửa chữa ô tô, xe máy

45: Bán sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác
Ngành này gồm:
– Các hoạt động (trừ sản xuất và cho thuê) liên quan tới bán ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác, kể cả ô tô vận tải, như bán buôn và bán lẻ xe cũ và mới, sửa chữa và bảo dưỡng xe và bán buôn, bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác, kể cả hoạt động đại lý liên quan đến bán buôn, bán lẻ các hàng hóa này.

Ngành này cũng gồm: Hoạt động rửa, đánh bóng ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

452 – 4520 – 45200: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Nhóm này gồm:
– Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa ô tô:
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động,
+ Bảo dưỡng thông thường,
+ Sửa chữa thân xe,
+ Sửa chữa các bộ phận của ô tô,
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn,
+ Sửa tấm chắn và cửa sổ,
+ Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô,
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp ô tô, lắp đặt hoặc thay thế,
+ Xử lý chống gỉ,
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc công đoạn sản xuất;
– Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ khác:
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, các bộ phận khác của xe có động cơ khác,
+ Bảo dưỡng thông thường,
+ Sửa chữa thân xe,
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn,
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp lắp đặt hoặc thay thế,
+ Xử lý chống gỉ,
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc công đoạn sản
xuất.
Loại trừ:
– Đắp và tái chế lốp ô tô và xe có động cơ khác được phân vào nhóm 22110 (Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su).

Nếu bạn đang có nhu cầu thành lập công ty bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy có thể liên hệ ngay Lam Sơn để nhận ưu đãi:

  • Hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế quý đầu tiên.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp đi nộp tờ khai thuế môn bài
  • Hỗ trợ tư vấn mở tải khoản ngân hàng, đăng ký chữ kỹ số
  • Tư vấn miễn phí nội dung liên quan: Xin giấy phép, sở hữu trí tuệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
  • Giảm giá dịch vụ tiếp theo…

Summary
Review Date
Reviewed Item
Dịch vụ tốt
Author Rating
51star1star1star1star1star