Trình tự thủ tục đổi tên chi nhánh Công ty tại Thanh Hóa

Trình tự thủ tục đổi tên chi nhánh Công ty tại Thanh Hóa

Để thực hiện việc thay đổi tên chi nhánh công ty, cần tiến hành như sau:

  1. Hội đồng quản trị công ty tiến hành phiên họp, thảo luận và thông qua nội dung thay đổi tên chi nhánh công ty;
  2. Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định về việc thay đổi tên.
  3. Trên cơ sở đó, người đại diện theo pháp luật của công ty lập thông báo thay đổi tên chi nhánh.
  4. Tiến hành hoàn thiện hồ sơ, đóng dấu theo đúng quy định của pháp luật và nộp 1 bộ hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa
  5. Sau 3-5 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ, tên chi nhánh của công ty sẽ được thay đổi.
  6. Sau khi được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh theo tên mới, và cần tiến hành thủ tục điều chỉnh tên tại cơ quan thuế và khắc lại Dấu của chi nhánh.

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
công ty uy tín, tư vấn nhiệt tình!
Author Rating
51star1star1star1star1star