Thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ trên địa bàn Thanh Hóa

Dịch vụ bảo vệ là loại hình kinh doanh có điều kiện, vì vậy bạn muốn đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ trước tiên phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật về vốn pháp định, điều kiện của người quản lý, giám đốc…Công ty Lam Sơn chuyên tư vấn thủ tục, hồ sơ thành...

Xem thêm »