Thủ tục mua bán nhà đất nhanh gọn tại Thanh Hóa

Thủ tục mua bán nhà đất thay đổi qua từng thời kỳ. Nếu như trước kia thủ tục mua bán nhà đất diễn ra dễ dàng và có thể bằng giấy tay thì ngày nay việc phát triển của thị trường bất động sản đã khiến cho các giao dịch về nhà đất trở nên nhiều rủi ro, vì vậy pháp luật quy định chặt chẽ về thủ tục mua bán nhà đất. Thủ tục mua bán nhà đất năm 2015 có những sự thay đổi nhất định do sự ra đời của Luật đất đai 2013 và Luật Nhà ở 2014.

Việc mua bán nhà đất hiện nay được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật đất đai 2013
 • Luật nhà ở 2014
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT  quy định về hồ sơ địa chính
 • Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 • Các văn bản có liên quan khác.

Điều kiện để thực hiện thủ tục mua bán đất đai hiện này là:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.
 • Các điều kiện pháp luật có quy định khác;

Summary
Review Date
Reviewed Item
Tôi rất hài lòng về sản phẩm cũng như dịch vụ bên bạn.
Author Rating
51star1star1star1star1star