Thành lập công ty cây cảnh, sinh vật cảnh Thanh Hóa

Ngành nghề mà bạn lựa chọn là kinh doanh cây cảnh sinh vật cảnh và bạn muốn mở rộng quy mô đó lên thành mô hình công ty. Tuy nhiên bạn lại chưa nắm rõ về hồ sơ giấy tờ và thủ tụ pháp lý để làm hồ sơ giấy tờ một cách hoàn chỉnh trước khi bước vào hoạt động. Bạn chỉ cần liên hệ với công ty tư vấn và đầu tư Lam Sơn tại Thanh Hóa, chúng tôi sẽ tư vấn sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn một cách tối ưu nhất.

Thủ tục thành lập công ty trọn gói đầy đủ  tại Thanh Hóa gồm các bước sau:
Thủ tục thành lập công ty đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp (Đăng ký kinh doanh): 1. Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. Người thành lập công ty phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị từ chối thì thông báo bằng văn bản cho người làm thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp được biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ đăng ký.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không nằm trong quy định tại Luật này.

4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Thủ tục thành lập công ty cần chuẩn bị giấy tờ thông tin gì?
– Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của tất cả thành viên góp vốn (sao y không quá 3 tháng từ ngày công chứng).

– Lựa chọn tên công ty theo đúng quy định.

– Chọn địa chỉ trụ sở công ty, địa điểm hoạt động (nếu có), các đơn vị trực thuộc (nếu có) (Không cần chứng minh các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng).

– Dự tính đăng ký mức Vốn điều lệ/Vốn đăng ký kinh doanh.

– Lựa chọn ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty.

– Thông tin về người đại diện theo pháp luật.

– Và điền các thông tin khác theo biểu mẫu hồ sơ thành lập công ty.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Tôi đã sử dụng và rất hài lòng về dịch vụ
Author Rating
51star1star1star1star1star