Thủ tục cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ của doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ Thanh Hóa

Theo quy định tại Điều 21 của Nghị định 25 Chính phủ, hướng đẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ dịch vụ bảo vệ như sau: 1. Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ được cấp đối với các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, hơi ngạt, chất...

Xem thêm »

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 25 Chính phủ, hướng đẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau:  1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ lập thành 01 bộ. Hồ...

Xem thêm »

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ trên địa bàn Thanh Hóa

Dịch vụ bảo vệ là loại hình kinh doanh có điều kiện, vì vậy bạn muốn đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ trước tiên phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật về vốn pháp định, điều kiện của người quản lý, giám đốc…Công ty Lam Sơn chuyên tư vấn thủ tục, hồ sơ thành...

Xem thêm »

Thủ tục, hồ sơ thành lập công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ tại Thanh Hóa

Dịch vụ đòi nợ là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy để xin phép hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ, các bạn phải đáp ứng đủ những điều kiện mà pháp luật yêu cầu, như về vốn pháp định, người quản lý, giám đốc…Công ty Lam Sơn với đội ngũ nhân viên có chuyên môn sẽ tư...

Xem thêm »

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh bất động sản tại Thanh Hóa

Các tổ chức, cá nhận đang có nhu cầu xin giấy phép thành lập công ty kinh doanh Bất động sản tại Thanh Hóa, công ty Lam Sơn với đội ngũ nhân viên có chuyên môn sẽ tư vấn miễn phí về thủ tục, hồ sơ xin cấp phép cho doanh nghiệp hoạt động ngành, nghề kinh doanh bất động sản, vì kinh...

Xem thêm »