Điều kiện thành lập công ty kinh doanh chứng khoán tại Thanh Hóa

Đầu tư chứng khoán đang là một xu hướng mới của nhiều chủ đầu tư. Bởi vậy, nhu cầu để thành lập công ty chứng khoán đang được các chủ đầu tư quan tâm và mở rộng, bằng việc muốn thành lập công ty riêng biệt về đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, bạn lại gặp khó khăn trong công tác thủ tục giấy tờ và điều kiện nào để bạn được thành lập công ty tại Thanh Hóa. Khi đó bạn chỉ cần gọi cho tư vấn & đầu tư Lam Sơn chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ quý khách hàng.

Điều kiện về vốn để thành lập công ty chứng khoán tại Thanh Hóa:

Có vốn điều lệ thực góp tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

a) Vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán, công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh công tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam là:

– Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam;

– Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam;

– Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam (Phải có giấy phép bảo lãnh phát hành chứng khoán);

– Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam

b) Vốn đối với thể nhân và pháp nhân:

– Cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ thực góp ban đầu của công ty CK, phần vốn góp ban đầu của các cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập không được chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày được cấp phép thành lập và hoạt động; trừ trường hợp chuyển nhượng cho thành viên sáng lập khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và phù hợp với Điều lệ công ty.

+ Đối với thể nhân góp vốn:

– Thể nhân chỉ được phép sử dụng vốn của chính mình để góp vốn, không được sử dụng các nguồn vốn vay, nguồn vố uỷ thác đầu tư, vốn chiếm dụng từ các tổ chức tài chính; tín dụng; pháp nhân và thể nhân khác;

– Phải có xác nhận của ngân hàng, tổ chức tín dụng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam về số tiền bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc các khoản tương đương tiền, các tài sản khác của thể nhân đó và các tài liệu chứng minh tài sản của thể nhân đó đủ khả năng thực hiện cam kết góp vốn thành lập công ty;

+ Đối với pháp nhân góp vốn:

– Vốn chủ sở hữu sau khi trừ đi các khoản đầu tư dài hạn phải lớn hơn số vốn góp theo cam kết

– Báo cáo tài chính gần nhất tính đến thời điểm cam kết góp vốn thành lập công ty chứng khoán phải được kiểm toán độc lập. Hiệu số giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn tại thời điểm báo cáo tài chính năm gần nhất có kiểm toán tối thiểu bằng số vốn góp.

. Điều kiện về hành nghề chứng khoán, người hành nghề chứng khoán: (Điều 81 Luật chứng khoán)

– Kinh doanh chứng khoán là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì vậy: Phảo có chứng chỉ hành nghề khi đăng ký kinh doanh.

– Người hành nghề chứng khoán là người làm việc tại các vị trí chuyên môn trong công ty chứng khoán và có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán do Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp.

hợp với quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

– Người hành nghề chứng khoán là người làm việc tại các vị trí chuyên môn trong công ty chứng khoán và có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán do Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp.

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán, người hành nghề chứng khoán phải tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ LAM SƠN
Địa chỉ : 32 Phố I – Thị trấn Quảng Xương, Thanh Hóa
Hotline: 0983 175 111 – 0931 375 111
Website: thanhlapdoanhnghiepthanhhoa.net
Email: thutucnhanhthanhhoa@gmail.com