Dịch vụ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL

Dịch vụ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL

Là hình thức Khách hàng lựa chọn dịch vụ hạ tầng Viettel, tuân theo các nghiệp vụ hệ thống hóa đơn điện tử Viettel đang đáp ứng, dùng mẫu hệ thống có sẵn.

.Trường hợp có yêu cầu mẫu khác cần thu thập mẫu để đánh giá thời gian đáp ứng.

Hóa đơn điện tử sinvoice viettel. là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhà nước và được đánh giá cao về mặt kỹ thuật, tính ổn định cũng như tính ứng dụng cho doanh nghiệp” –
Theo đó, hóa đơn điện tử sinvoice viettel  được cơ quan thuế, doanh nghiệp đánh giá cao, là một phần mềm hóa đơn đi đầu trên thị trường.

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL SINVOICE

Khái niệm: Dịch vụ hóa đơn điện tử Sinvoice (phiên âm Sờ in voi) Slogan là “ giải pháp hóa đơn thông minh” là dịch vụ cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp. Hóa đơn được khởi tạo, lập, gửi, nhận lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử; được ký bằng chữ ký điện tử (ký số), có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy thông thường; có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi có nhu cầu.

Đối tượng khách hàng: Tất cả các doanh nghiệp có xuất hóa đơn, tem, vé, thẻ,…

Tính pháp lý: Giải pháp hoá đơn điện tử của Viettel được xây dựng dựa trên Thông tư 32/2011/TT-BTC của Chính phủ hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử và Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Ưu điểm của hóa đơn điện tử đối với Doanh nghiệp Tiết kiệm chi phí: 

– Chi phí in ấn, giấy, mực cho hóa đơn.
– Chi phí gửi nhận hóa đơn cho khách hàng.
– Chi phí kho bãi lưu trữ, bảo quản.
– Chi phí nhân công

Tiết kiệm thời gian.

– Giảm thiểu các thủ tục hành chính, lưu trữ.
– Có thể tạo lập và gửi hóa đơn cho khách hàng ngay sau khi ký số thông qua nhiều hình thức: Email, Website, SMS.
– Dễ dàng tìm kiếm, tra cứu online mọi lúc – mọi nơi.
– Dễ dàng tổng hợp báo cáo, phân tích.
– Không thất lạc, rách, hỏng, cháy.
– Không mất công sức
– Không thể làm giả hóa đơn.
– Đem lại sự hài lòng cho khách hàng: dịch vụ hiện đại, nhanh chóng nhận hóa đơn, thuận tiện tra cứu.

Phân biệt hóa đơn điện tử in ra giấy và hóa đơn giấy:

– Căn cứ vào liên: Hóa đơn điện tử không có trường liên
Trường ký hiệu trên hóa đơn:
– Hóa đơn điện tử: E
– Hóa đơn đặt in: P
– Hóa đơn tự in: T
Trường thông báo:
– Hóa đơn điện tử có trường thông tin “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ” trong trường hợp là Hóa đơn chuyển đổi từ bản điện tử sang bản giấy
Chữ ký trên hóađơn:
– Hóa đơn điện tử: Chữ ký số
– Hóa đơn giấy: Ký tay, đóng dấu công ty

+ Viettel cung cấp theo hai phương án:

PA1: Bản dự án (gói dịch vụ trọn gói):Đối tượng: Khách hàng là các tổ chức/doanh nghiệp lớn, có hạ tầng công nghệ thông tin, yêu cầu tích hợp, có thể có yêu cầu đáp ứng nghiệp vụ riêng.

Lợi ích khách hàng:

Được Viettel cung cấp giải pháp hóa đơn phù hợp với nghiệp vụ của khách hàng, thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu.

Phát hành, quản lý hóa đơn trong nội bộ hệ thống mạng LAN của khách hàng, đảm bảo kết nối, giao tiếp giữa hệ thống core quản lý/bán hàng và phần mềm hóa đơn điện tử không bị nguy cơ gián đoạn vì kết nối mạng.

Khách hàng cần:

Đầu tư hạ tầng theo yêu cầu hệ thống,
Vận hành hệ thống, lưu trữ hóa đơn đã phát hành.
Giá phần mềm (phần hóa đơn): gói giá phù hợp với doanh nghiệp dùng từ 50.000 hóa đơn/năm trở lên,

PA2: Bản đại trà triển khai trên hạ tầng Viettel Đối tượng: Tổ chức/doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Lợi ích khách hàng:

– Nhanh chóng sử dụng dịch vụ sau khi ký hợp đồng, lựa chọn mẫu hóa đơn sẵn có, được cấp account để phát hành, quản lý hóa đơn trên hệ thống Hóa đơn điện tử của Viettel.

– Viettel đảm bảo hạ tầng, lưu trữ hóa đơn, cung cấp website tra cứu (dùng chung) cho khách hàng.

– Khách hàng được sử dụng chung thiết bị ký số HSM (thiết bị ký số chuyên dụng) của Viettel – 880.000d/ 2 năm

– Lưu trữ miễn phí hóa đơn đã phát hành trên hệ thống Viettel trong vòng 10 năm.

– Hóa đơn chưa sử dụng hết được bảo lưu một năm sử dụng.

Chi tiết gói giá: liên hệ

Ghi chú: 

– Nhanh chóng sử dụng dịch vụ sau khi ký hợp đồng, lựa chọn mẫu hóa đơn sẵn có, được cấp account để phát hành, quản lý hóa đơntrên hệ thống Hóa đơn điện tử của Viettel.

– Viettel đảm bảo hạ tầng, lưu trữ hóa đơn, cung cấp website tra cứu (dùng chung) cho khách hàng.

– Lưu trữ miễn phí hóa đơn đã phát hành trên hệ thống Viettel trong vòng 10 năm.

– Khách hàng được sử dụng chung thiết bị ký số HSM (thiết bị ký số chuyên dụng) của Viettel, miễn phí chứng thư số HSM năm đầu đầu sử.

Viettel sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục cần thiết khi làm việc với cơ quan thuế.