Tư vấn tạm dừng hoạt động công ty lần 2 tại Thanh Hóa

Thời gian tạm dừng hoạt động kinh doanh lần 1 là 1 năm, sau thời gian 1 năm doanh nghiệp có thể tạm dừng lần 2 với thời gian thêm 1 năm. Công ty Lam Sơn tư vấn để khách hàng nắm được quy định tạm ngừng kinh doanh.

Theo quy định tài Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về tạm dừng đăng ký kinh doanh:

– Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

– Thời hạn tạm dừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Như vây, sau khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp muốn tiếp tục tạm dừng thì phải nộp thông báo tạm dừng kinh doanh tới phòng đăng ký kinh doanh.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Tôi rất hài lòng về sản phẩm cũng như dịch vụ bên bạn.
Author Rating
51star1star1star1star1star