Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản nhanh chóng tại Thanh Hóa

Trong những năm gần đây thị trường kinh doanh bất động sản bùng nổ, việc tổ chức mua bán sản phẩm bất động sản khá lộn xộn, thông tin bất động sản không rõ ràng. Vì vậy việc ra đời sàn giao dịch bất động sản là cần thiết, giúp cho người tiêu thụ sản phẩm và người bán sản phẩm gặp nhau dễ dàng hơn, và thông tin hai chiều được chính xác hơn và xa hơn nữa giúp cho nhà nước năm bắt được tốt hơn về thì trường bất động sản, để đưa ra những chính sách điều tiết phù hợp. Bạn đang có nhu cầu thành lập sàn giao dịch bất động sản, thủ tục hồ sơ gồm:

I. Trước khi thành lập sàn giao dịch bất động sản bạn phải có đủ điều kiện chủ yếu sau:
1. Bạn phải lập doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã đăng ký ngành, nghề kinh doanh dịch vụ bất động sản có nganh nghề môi giới bất động sản hoặc kinh doanh bất động sản;2. Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

3. Nếu có định giá bất động sản phải có it nhất 02 người có chứng chỉ định giá bất động sản;

4. Giám đốc sàn giao dịch bất động sản phải có: Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản, Chứng chỉ quản lý sàn;

5. Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung (Ví dụ: Thêm hoạt động định giá BĐS), đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động;

6. Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch ổn định tối thiểu trong thời hạn 01 năm (12 tháng). Nếu có sự thay đổi về địa điểm giao dịch phải thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương và khách hàng đang giao dịch biết. Trước khi tiến hành hoạt động, sàn giao dịch bất động sản phải gửi hồ sơ bao gồm đăng ký kinh doanh và quy chế hoạt động về Sở Xây dựng địa phương. Sở Xây dựng địa phương có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên website của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.

7. Sàn giao dịch bất động sản phải có Quy chế hoạt động, gồm những nội dung cơ bản sau:

– Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản;

– Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn giao dịch bất động sản;

– Quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản;

– Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch;

– Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch; chế độ quản lý, cung cấp thông tin về bất động sản, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản.

– Bất động sản khi đưa ra giới thiệu, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản và phải kê khai đầy đủ nội dung thông tin về bất động sản theo quy định tại Khoản 2 Phần này.

– Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực hiện thông qua hợp đồng.

– Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản.

– Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải có chứng chỉ môi giới bất động sản và phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

II. Các bước để xin cấp phép hoạt động sàn giao dịch bất động sản

Bước 1. Xin giấy phép thành lập công ty, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Bước 2. Sau khi xin được cấp đang ký kinh doanh làm thủ tục hoạt động sản giao dịch bất động sản tại sở xây dựng:

Hồ sơ gồm: 

1. Bản sao y Giấy chứng nhận Doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh BĐS hoặc dịch vụ Quản lý sàn;

2. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động kèm theo Quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản;

3. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc sàn giao dịch BĐS;

4. Bản sao Chứng chỉ quản lý sàn, chứng nhận hoàn thành các khóa đào tạo quản lý, điều hành sàn GD BĐS;

5. Bản sao y chứng chỉ môi giới bất động sản của 02 nhân viên làm công việc môi giới bất động sản;

6. Bản sao y chứng chỉ định giá bất động sản của 02 nhân viên làm công việc định giá (nếu có thêm hoạt động định giá);

7. Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh địa điểm giao dịch của sàn giao dịch bất động sản: Hợp đồng thuê công chứng.

Hồ sơ lập thành 03 bộ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở xây dựng – Sở có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và tiến hành thẩm định trụ sở để cấp giấy phép trong thời gian là 10 ngày làm việc khi hồ sơ hợp lệ.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Bài viết rất hay
Author Rating
51star1star1star1star1star