Thủ tục thành lập công ty tài chính tại Thanh Hóa

I. Trước khi làm thủ tục xin phép ngành, nghề kinh doanh tài chính, bạn phải đáp ứng những điều kiện sau:

Quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
* Điều kiện về vốn

1. Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh tài chínhlà 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

2. Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh tài chính phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định.

* Điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý và giám đốc chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh tài chính:

1. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

2. Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.

3. Không có tiền án.

4. Những người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh tài chính khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải thoả mãn thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề, không giữ chức danh quản lý doanh nghiệp kinh doanh tài chính đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tài chính.II. Thủ tục, hồ sơ thành lập công ty kinh doanh tài chính

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh(theo mẫu);

2. Dự thảo điều lệ công ty dịch vụ bảo vệ;

3. Danh sách thành viên sáng lập nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập nếu là công ty cổ phần;

4. Biên bản họp cử người đại diện, làm thủ tục ký quỷ tại ngân hàng thương mại;

5. Bản sao bằng đại học, nếu là bằng do nước ngoài cấp phải dịch sang tiếng việt và công chứng của người quản lý và giám đốc;

6. Phiếu lý lịch tư pháp của người quản lý, Giám đốc;

7. Văn bản xác nhận vốn pháp định của ngân hàng thương mại nếu góp bằng tiên mặt Việt Nam, nếu góp bằng tài sản khác ngoài tiên thì phải có cơ quan định giá độc lập xác định giá trị tái sản đó;

8. Hợp đồng lao động nếu người quản lý hoặc giám đốc thuê;

9. Hợp đồng thuê trụ sở ít nhất là 01(một) năm và có công chứng;

10. Các văn bản khác khi có yêu cầu bổ sung của cơ quan có thẩm quyền;

III. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính xin giấy phép hoạt động của tài chính

1.Sở kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

2. Công an tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở cấp dấu pháp nhân và giấy chứng nhận mẫu dấu;

3. Tổng cục thuế cấp mã số thuế hay còn gọi là mã số doanh nghiệp;

4. Ngân hàng thương mại xác nhận vốn pháp định;

5. Tổ chức định giá độc lập, xác định giá trị góp bằng tài sản khác tiền Việt Nam;

6. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 5-10 ngày làm việc trừ ngày nghỉ và ngày lễ;

IV. Công ty Lam Sơn sẽ hợp tác với khách hàng để xin giấy phép kinh doanh tài chính như sau

1. Soạn thảo hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật;

2. Đại diện khách hàng liên hệ với cơ quan co thẩm quyền xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh tài chính;

3. Đại diện khách hàng tiến hành theo dõi tiến độ hồ sơ, sửa đổi, bổ sung khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

4. Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhậ đăng ký kinh doanh tại SKH&ĐT; mã số đăng ký kinh doanh cũng chính là mã số thuế gọi chung là mã số doanh nghiệp;

5. Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục khắc dấu pháp nhân và xin cấp giấy chứng nhận mẫu dấu;

Lưu ý: Sau khi được cấp phép hành nghề tài chính, để được phép hoạt động doanh nghiệp phải xin phép về an ninh trật tự tạị công an nơi công ty đặt trụ sở chính gọi là giấy phép con.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Bài viết rất hay
Author Rating
51star1star1star1star1star