Thủ tục Giải thể Công ty cổ phần tại Thanh Hóa

Hôm nay công ty Lam Sơn sẽ hướng dẫn thủ tục giải thể công ty cổ phần tại Thanh Hóa cho Doanh nghiệp có nhu cầu giải thể Công ty. Trong trường hợp cần tư vấn chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi.

Để có thể giải thể Công ty Cổ phần, Công ty cần tiến hành các thủ tục sau:

Bước 1: Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế công ty tại Chi cục/Cục thuế tỉnh/Thành phố quản lý thuế của Doanh nghiệp

Bước 2Tiến hành thủ tục xin trả lại dấu pháp nhân công ty và Giấy chứng nhận Đăng ký mẫu dấu (nếu có)

Bước 3Tiến hành thủ tục xin trả lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty

Chi tiết các bước trên như sau:

1. Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế Công ty:

Khách hàng nộp hồ sơ xin giải thể Doanh nghiệp tại cơ quan thuế, thành phần hồ sơ như sau:

– Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty

– Giấy chứng nhận Đăng ký mã số thuế (nếu có)

– Thông báo, quyết định, biên bản họp về việc giải thể Công ty;

– Thông báo của Hải quan về việc doanh nghiệp không nợ thuế xuất nhập khẩu;

– Hồ sơ thuế của Doanh nghiệp

Sau khi nhận đầy đủ các tài liệu nêu trên, Cơ quan thuế sẽ kiểm tra tình trạng thuế của Công ty, trong trường hợp hồ sơ thuế đáp ứng được yêu cầu cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ ra thông báo đóng mã số thuế cho Công ty.

Lưu ý: Trong trường hợp cơ quan thuế kiểm tra tình trạng thuế doanh nghiệp, nếu thấy thiếu tờ khai, sai tờ khai hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp cần phải khắc phục tất cả các vấn đề nêu trên trước khi tiến hành thủ tục đóng mã số thuế.

2. Tiến hành thủ tục hủy dấu Công ty và Giấy chứng nhận Đăng ký mẫu dấu:

Công ty sẽ tiến hành thủ tục trả lại dấu cho cơ quan công ty, hồ sơ bao gồm:

– Công văn xin trả lại con dấu công ty;

– Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc trả lại dấu công ty

3. Tiến hành thủ tục trả lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty:

Sau khi có thông báo đóng mã số thuế, Doanh nghiệp sẽ tiến hành thủ tục nộp thông báo tới Sở kế hoạch Đầu tư để tiến hành thủ tục trả lại Đăng ký kinh doanh và xóa bỏ thông tin công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Hồ sơ giải thể Công ty nộp lên Sở kế hoạch Đầu tư bao gồm:

– Thông báo về việc giải thể công ty cổ phần;

– Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể công ty cổ phần;

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;

– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

– Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế và hoàn tất nghĩa vụ thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế).

– Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);

– Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

– Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của Cơ quan ĐKKD đã cấp.

Sở kế hoạch đầu tư sẽ xem xét hồ sơ giải thể Công ty cho khách hàng, trong trường hợp hồ sơ được chấp nhận hợp lệ, Sở kế hoạch đầu tư sẽ ra thông báo xóa bỏ toàn bộ dữ liệu Công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Việc giải thể Công ty cổ phần sẽ được hoàn thành sau khi khách hàng thực hiện xong 03 bước trên.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Tôi rất hài lòng về sản phẩm cũng như dịch vụ bên bạn.
Author Rating
51star1star1star1star1star