Dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Thanh Hóa

Cùng với sự phát triển của lĩnh vực bất động sản, Luật Xây dựng và Luật Đầu tư đã tạo điều kiện cho các nhà thầu nước ngoài thực hiện đấu thầu và hoạt động trên địa bàn Thanh Hóa nói riêng cũng như trên toàn quốc. Nhà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà thầu chính, nhà...

Xem thêm »