Dịch vụ thành lập công ty ở Thanh Hóa về tư vấn du học

Công ty tư vấn và đầu tư Lam Sơn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty ở Thanh Hóa về tư vấn du học nhanh chóng, chuyên nghiệp với giá cả phải chăng.

Để đăng ký thành lập công ty tư vấn du học, công ty của bạn phải đáp ứng điều kiện sau:

 

Điều kiện thành lập công ty tư vấn du học

+ Được thành lập theo quy định pháp luật;
+Có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học;
+Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại;
+ Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
+ Có đề án hoạt động của trung tâm tư vấn du học, đáp ứng các nội dụng như trong quyết định số 05/2013.
+ Tổ chức dịch vụ tư vấn du học chỉ được phép hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

 

Như vậy : Khi thành lập công ty tư vấn du học: Người đứng đầu tổ chức của bạn phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. Đây là điều kiện bắt buộc.

Về mã ngành nghề tư vấn du học bạn có thể đăng ký mã 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Thủ tục thành lâp công ty tư vấn du học

Sau khi thành lập công ty có ngành nghề tư vấn du học bạn cần nộp hồ sơ thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

1. Tổ chức dịch vụ tư vấn du học nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định tại Điều 11 Quyết định này tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở.

2. Trong thời gian 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chi tiết liên hệ:

CTY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ LAM SƠN

Địa chỉ : 12 Nguyễn Xuân Nguyên – Thị trấn Quảng Xương, Thanh Hóa

Hotline: 0983 175 111 – 0931 375 111

Website: thanhlapdoanhnghiepthanhhoa.net

Email: thutucnhanhthanhhoa@gmail.com

Summary
Review Date
Reviewed Item
Bài viết rất hay
Author Rating
51star1star1star1star1star